BlueVendo Pricing

Automation Systems Technology

Customers making reservation themself via Internet, buy 47% more services and additional options.

Source: ~Netsurvey (USA & Canada)

Robotyzacja procesów biznesowych - automatyzacji powtarzalnych zadań wcześniej wykonywanych przez pracowników. Oprogramowanie działa na poziomie interfejsu użytkownika, naśladując jego czynności. Pozwala organizacjom zautomatyzować rutynowe czynności operacyjne w celu podniesienia jakości, przyśpieszenia realizacji procesów, obniżenia kosztów, i uwolnienia siły roboczej do bardziej złożonych i ambitnych zadań.

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą narzędzi RPA polega na zastosowaniu inteligentnego oprogramowania do odwzorowania zadań wykonywanych przez ludzi i realizacji procesów w ramach różnych systemów.

Korzyści ekonomiczne i społeczne wdrożenia RPA


 • Uwolnienie czasu kluczowych pracowników
 • Ograniczenie/eliminacja błędów BŁĄD = KOSZT
 • Obniżenie kosztów
 • Zwiększenie przychodów
 • Poprawa jakości obsługi klientów
 • Możliwość świadczenia usług dla klienta 24/7
 • Większa samodzielność biznesu w automatyzowaniu
 • Nowe kreatywne pomysły i innowacje
 • Mniejsze znużenie/wypalenie pracowników
 • Udokumentowanie procesów
 • Optymalizacja procesów

Kandydaci do robotyzacji w obszarze F-K

Dział Zobowiązań

 • Wprowadzanie zamówień zakupowych i dostaw
 • Weryfikacja i rejestracja dostawców
 • Zarządzanie danymi dostawców
 • Odbiór i klasyfikacja faktur
 • Pobieranie i wprowadzanie danych z faktur
 • Porównywanie zamówień/faktur/dowód dostawy
 • Kodowanie faktur bez zamówień
 • Obsługa płatności
 • Uzgodnienia zestawień dostawców


Dział Należności

 • Wprowadzanie zamówień sprzedaży
 • Wprowadzanie danych klienta
 • Zarządzanie danymi
 • Fakturowanie
 • Windykacja
 • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • Zarządzanie danymi
 • Obsługa należności


Księgowość ogólna

 • Uzgodnienia Księgi Głównej
 • Rozliczenia międzyzakładowe
 • Księgowanie wyciągów bankowych
 • Ręczne wpisy do dziennika
 • Reklasyfikacja i korekty wpisów
 • Księgowanie majątku trwałego
 • Zamykanie okresów rozliczeniowych


Planowanie i analizy finansowe

 • Gromadzenie danych do raportów
 • Przygotowanie raportów i raportowanie zarządcze
 • Rodzaje raportów:
  • Bilans, obrotówka
  • Rachunek zysków i strat
  • Przepływy pieniężne
  • Analizy odchyleń
  • Sprawozdania
  • Sprawozdania statutowe i wymagane przez regulatora

Przykłady zrobotyzowanych procesów i efekty

Proces Klient % robotyzacji Korzyści
Automatyzajca wprowadzania zamówień Duży dostawca sektora motoryzacyjnego 100% 6 m-cy ROI
100% dokładności
78% szybsza obsługa
Obsługa not kredytowych Międzynarodowy dom medialny 100% 3 m-ce ROI
100% redukcji ręcznej pracy
60% krótszy czas obsługi
Obsługa zobowiązań: łączenie faktur z zamówieniami Firma farmaceutyczna 100% 2 m-ce ROI
90% krótszy czas obsługi
25% redukcji ręcznej pracy
Automatyzacja płatności Firma ubezpieczeniowa   70% wzrost produktywności
50% redukcja kosztów
Wystawianie faktur Firma rekrutacyjna 70% 3 m-ce ROI
70% wzrost produktywności
60% redukcja kosztów

Przykładowe procesy finansowe zrobotyzowane w Polskich firmach

 • Wystawianie faktur na podstawie danych z kilku systemów
 • Wprowadzenie faktur do systemu ERP oraz ich wstępna dekretacja (faktury elektroniczne lub odczytane przez oprogramowanie OCR)
 • Weryfikacja kont księgi głównej
 • Obsługa procesu windykacji (weryfikacja sald klientów,wysyłanie żądań zapłaty oraz przypomnień)
 • Zaciąganie i księgowanie wyciągów bankowych w systemie ERP
 • Pobieranie raportów finansowych, ich obróbka i dystrybucja
 • Weryfikacja i wpisywanie niepłacących kontrahentów do KRD
 • Rekoncyliacja sald/pozycji wewnątrz spółki lub z kontrahentami
 • Alokacja kosztow


Aby dowiedzieć się jak ta technologia może znaleźć zastosowanie w Twojej firmie skontaktuj się z nami:

Cezary Klimont
c.klimont@bluevendo.pl
Tel. (22) 777 40 60

I accept Information
Using the website without changing the cookies settings means that they will be saved in the device's memory. The site uses information saved using cookies and similar technologies for statistical purposes - to tailor our service to customer needs. Similar techniques can also be used by research companies cooperating with us. You can change cookies settings in your internet browsing software.